Projecten

In de huidige participatiemaatschappij is het belangrijk dat mensen in wijken en buurten zelfredzaam zijn en een sociaal netwerk om zich heen bouwen.

Samenwerking tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en maatschappelijke organisaties staat dan ook centraal in mijn werk als projectbegeleider. Ik ben getraind in het tot stand brengen van ontmoetingen. Daarmee begint alles. Als die steen gelegd is, ga ik projectmatig aan de slag: ik faseer, plan en bouw beslismomenten in. Uiteraard ben ik als projectregisseur bekend met de specifieke spelregels en dynamiek van het speelveld rond uw organisatie en ken ik de geheimen van groepsdynamische processen. Ook voor deelprojecten, zoals fondsenwerving, ben ik inzetbaar.