p_vrijwilligerswinkel

Vrijwilligerswinkel

Vrijwilligerswinkel
2015 – heden


De Vrijwilligerswinkel heeft als doel het enthousiasmeren, activeren en ondersteunen van burgers, organisaties, bedrijven en overheden in het kader van maatschappelijke participatie.

De Vrijwilligerswinkel stelt zich hierbij op als verbindende schakel tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Vrijwilligerswinkel lokale overheden en organisaties/instellingen bij het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en burgerparticipatie.

Als projectmanager ondersteun ik de Vrijwilligerswinkel bij het opzetten en ontwikkelen van projecten in samenwerking met andere partners in het gebied:

  • Projectmanagement en ontwikkeling Buurtbedrijf Schiebroek.
  • Teamdag (2016 en 2017) Vrijwilligerswinkel
  • NL Doet Rudolf Steiner College (2016 en 2017): Leerlingen zetten zich tijdens NL Doet in voor vrijwilligers organisaties.
  • Banenmarkt (2016): Samen met DOCK, Excelsior en Pit Consultant een banenmarkt voor jongeren uit Kralingen/Crooswijk

Andere projecten