p_vrijwilligerswinkel

Vrijwilligerswinkel

Fondsenwerver
2015


De Vrijwilligerswinkel heeft als doel het enthousiasmeren, activeren en ondersteunen van burgers, organisaties, bedrijven en overheden in het kader van maatschappelijke participatie.

De Vrijwilligerswinkel stelt zich hierbij op als verbindende schakel tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Vrijwilligerswinkel lokale overheden en organisaties/instellingen bij het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en burgerparticipatie.

In 2015 zet de Vrijwilligerswinkel in Rotterdam twee nieuwe projecten op: “Particuliere Vervoersdienst” en het “Thuisdiner Rotterdam”. Ik verzorg de financiering van deze projecten, door het werven van fondsen.

Bekijk de folder van het Thuisdiner Rotterdam


Andere projecten