c_vrijwilligersschiedam

Servicepunt Vrijwilligers Schiedam

Gemeente Schiedam
Communicatieadviseur
2014


Door de decentralisaties vanuit het Rijk heeft de gemeente steeds minder geld voor Zorg en Welzijn. De inzet van vrijwilligers wordt daarom van groter belang voor Schiedam. 

Het concept “DOENers zijn de nieuwe vrijwilligers!!”, dat ik heb ontwikkeld en uitgerold voor het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, sluit hierop aan. De centrale vraag in dit concept is: Wat ga jij DOEN? Veel Schiedammers willen namelijk wel wat doen voor een ander, maar voelen zich niet direct aangetrokken tot regulier vrijwilligerswerk.

Het ontwikkelde communicatieplan omvatte onder meer een website, korte online trailers, fysieke acties in de stad, advertenties, folders en posters en het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers.


Andere projecten