seniorenwelzijn2

Seniorenwelzijn

Communicatieadviseur 
2012 – 2015


Seniorenwelzijn richt zich op het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid van senioren, zodat zij de regie over hun eigen leven behouden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.
De veranderingen in het Sociaal Domein (decentralisaties naar gemeentes, bezuinigingen en nadruk op participatie en “eigen kracht”) stelt Seniorenwelzijn voor de uitdagende opdracht om een zichtbare en ondersteunde rol te blijven spelen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Als adviseur ondersteun ik hen bij twee belangrijke processen.

 

Communicatie Advies
De Welzijnssector staat onder druk. Veel organisaties hebben te kampen met grote bezuinigen. Daarom is het belangrijk voor Seniorenwelzijn om duidelijk te maken dat zij een onmisbare functie vervullen. Als communicatieadviseur ondersteun ik het PR team bij het aanbrengen van structuur in hun communicatie en het versterken van het imago van Seniorenwelzijn.


Andere communicatie projecten