p_jbr

Jongerenbijdrageregeling

Thuis Op Straat
Projectleider
2009 – 2014


Sinds het jongerenjaar in 2009 kunnen Rotterdamse jongeren met een goed idee voor de stad hun idee voorleggen aan een jongerenjury. Is het volgens de jury een waardevol en uitvoerbaar idee, dan ontvangt de initiator via de jongerenbijdrageregeling (maximaal) 2000 euro om zijn of haar plan te realiseren.

Als projectleider ontwikkelde ik voor scholen een educatief programma waarmee jongeren worden aangemoedigd ideeën te ontwikkelen en in te dienen. Ook was ik verantwoordelijk voor het aansturen van de jongerenjury, de communicatie over dit project, budgetbeheer en coaching van de aanvragers.

Voor een overzicht van alle projecten kijk op www.jongerenbijdrageregeling.nl


Andere projecten