logo dock

DOCK

Fondsenwerver
2017


DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. Ze zijn actie op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk. 

De gemeente Rotterdam heeft voor de periode 2018 -2021 een aanbesteding uitgeschreven voor Welzijn: één integrale opdracht voor elk van de veertien gebieden én voor het stedelijk welzijn. DOCK Rotterdam heeft zich in meerdere gebieden inschrijven op deze aanbesteding. Lotte Bode Verbindt schrijft mee aan de aanbestedingen voor de gebieden Kralingen/Crooswijk en Hillegersberg/Schiebroek.