Communicatieve en sociale vaardigheden

3 bijeenkomsten van 3 uur 


De ervaring leert dat veel vrijwilligers behoefte hebben aan communicatieve ondersteuning. Speciaal voor hen ontwikkelde ik een cursus waarin zij aan hun communicatieve en sociale vaardigheden kunnen ‘slijpen’. Dat is goed voor hen en voor uw organisatie. Want in deze training worden ze zich bewust van hun reactie op anderen en hun manier van communiceren. Bewustwording van communicatieprocessen zorgt ervoor dat ze in kunnen spelen op de groepsprocessen en een positieve invloed hebben op de sfeer.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Communiceren op inhoud en betrekkingsniveau;
  • Verbale en non-verbale communicatie;
  • Actief luisteren;
  • Basisbeginselen groepsdynamica;
  • Inspelen op stoorzenders en weerstand.

Andere trainingen