baasvanrdam

Baas van Rotterdam

Thuis Op Straat
Projectmanager
2014


Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hield Thuis Op Straat een steekproef gehouden onder 320 Rotterdamse kinderen en jongeren. Twaalf jongeren namen interviews af met de vraag: Wat als jij de Baas van Rotterdam zou zijn? Op deze manier is  geïnventariseerd wat kinderen en jongeren belangrijk vinden in hun stad. De antwoorden zijn verwerkt in het magazine ‘Baas van Rotterdam’, dit is aangeboden aan de wethouder. 
 
In opdracht van Thuis Op Straat coördineerde ik, als projectmanager, het gehele project. Inclusief het trainen van interviewers en de eindredactie over het verschenen magazine ‘Baas van Rotterdam’. 

Bekijk het magazine hier


Andere projecten